SEMINYAK VILLAS-BALI ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website van Seminyak Villas-Bali gebruikt. Door de website te gebruiken, gaat de klant ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Seminyak Villas-Bali op de website biedt een online platform waarmee eigenaren villa's kunnen adverteren voor reservering. Door een reservering te maken via de website, gaan de klanten een directe, juridisch bindende, contractuele relatie aan met de betreffende eigenaar. Seminyak Villas-Bali stuurt de details van de reservering naar de Eigenaar en stuurt de Klant een bevestigingsmail voor en namens de Eigenaar en is geen partij in de directe, juridisch bindende, contractuele relatie tussen de Klant en de Eigenaar.

1. BETALINGSVOORWAARDEN

50% Aanbetaling Betaling dient te worden voldaan binnen 48 uur na het maken van de reservering.

50% Saldobetaling te betalen 40 dagen voor het inchecken (laagseizoen en hoogseizoen) en 60 dagen (hoogseizoen)

Als de boeking minder dan 40 dagen voor de incheckdatum (laagseizoen en hoogseizoen) of minder dan 70 dagen vóór de incheckdatum (hoogseizoen) is gemaakt, moet de aanbetaling EN de saldobetaling samen worden betaald binnen 48 uur na het maken van de reservering.

Hoogseizoen: 1-8 januari 2020; 20 december 2020 - 8 januari 2021;

Hoogseizoen: paasweek; 16 juni - 30 september 2020; en

Laagseizoen: alle andere data voor 2020.

2. BANKKOSTEN, KOSTEN EN ANDERE OVERDRACHTKOSTEN

Gasten worden verzocht ervoor te zorgen dat zij hun bank verzoeken alle relevante vergoedingen en kosten op te nemen, zodat het volledige bedrag van de betaling door Seminyak Villas-Bali wordt ontvangen. Eventuele tekorten als gevolg van de bank of andere overdrachtskosten moeten bij aankomst worden aangepakt.

3. BETALINGEN MET KREDIETKAARTEN EN WISSELKOERSFACTURATIES

Houd er rekening mee dat Seminyak Villas-Bali volgens de Indonesische wet verplicht is om facturen in Indonesische Rupiah (IDR) uit te geven. De factuur die gasten ontvangen van Seminyak Villas-Bali is gebaseerd op de mediane IDR-wisselkoers en is inclusief 3% creditcardtoeslag. Houd er rekening mee dat bij het betalen met een creditcard de creditcardaanbieder van een gast IDR koopt tegen tarieven die onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke schommelingen en dat deze ook aanzienlijke kosten voor de transactie kunnen in rekening brengen. Seminyak Villas-Bali heeft geen controle over deze variabelen. In sommige gevallen kunnen valutaschommelingen de koper bevoordelen, maar in andere gevallen kan er een aanzienlijke verhoging zijn van het bedrag van de factuur die is uitgegeven door Seminyak Villas-Bali tot het bedrag dat door de creditcardmaatschappij aan de gast in rekening is gebracht.

Houd er ook rekening mee dat gasten bij het beoordelen van wisselkoersen geen conversies mogen berekenen op basis van wisselkoerssites die verkoperskoersen vermelden die altijd aanzienlijk hoger zijn dan de tarieven voor kopers die door hun creditcardaanbieder in rekening worden gebracht. Voor een nauwkeurige beoordeling moeten gasten rechtstreeks contact opnemen met hun creditcardmaatschappij.

4. IN- & UITCHECKTIJDEN

Check-in tijd: 14.00 uur

Check-out tijd: 12.00 uur

Vroeg inchecken en laat uitchecken

Informeer gerust naar de beschikbaarheid van vroeg inchecken of laat uitchecken. Afhankelijk van andere boekingen is vroeg inchecken mogelijk tegen een gedeeltelijk dagtarief. Laat uitchecken is mogelijk tegen een half dagtarief tot 18.00 uur en tegen een volledig dagtarief na 18.00 uur, onder voorbehoud van andere boekingen.

5. LEEFTIJD GASTEN VILLA BOEKEN

Boekingen kunnen niet worden gemaakt door of namens personen onder de 20 jaar zonder voorafgaande toestemming met Seminyak Villas-Bali. Als dergelijke boekingen worden gemaakt, kunnen ze door Seminyak Villas-Bali worden geannuleerd volgens de onderstaande annuleringsvoorwaarden.

6. AANTAL EN LEEFTIJD VAN VILLA GASTEN

Het is de verantwoordelijkheid van de gast om ervoor te zorgen dat het aantal volwassenen en kinderen dat in de villa verblijft correct wordt vermeld in de bevestigingsbrief. Het aantal gasten mag het aantal vermeld in de bevestigingsbrief niet overschrijden zonder voorafgaande toestemming van Seminyak Villas-Bali Baby's (<4 jaar) en kinderen (<12 jaar) mogen gratis op de kamer van hun ouders verblijven, maar niet in alle slaapkamers kunnen extra bedden worden geplaatst en geen enkele slaapkamer is geschikt voor meer dan één (1) extra bed en één (1) kinderbed.

7. GASTEN DIE PASPOORT BIEDEN BIJ HET INCHECKEN

In overeenstemming met de Indonesische wet zijn alle gasten verplicht hun paspoort beschikbaar te stellen om bij het inchecken te worden gekopieerd.

8. GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD

Gasten die het zwembad voor 7.00 uur of na 22.30 uur willen gebruiken, moeten ervoor zorgen dat andere vakantiegangers en omwonenden niet worden gestoord.

Kinderen die het zwembad gebruiken, moeten te allen tijde onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene. Houd er rekening mee dat het villapersoneel vaak niet kan zwemmen en er niet op mag worden vertrouwd om toezicht te houden op kinderen in het zwembad. Zwembadafrasteringen kunnen op verzoek tegen een dagtarief worden geleverd.

Glazen voorwerpen zijn niet toegestaan in het zwembadgebied, omdat gebroken glas het zwembad moet legen.

De zwembaden zijn professioneel onderhouden en gasten mogen de zwembadpomp of andere apparatuur of chemicaliën niet hinderen. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn voor Seminyak Villas-Bali om extra zwembadchemicaliën bij te wonen en toe te passen die het gebruik van het zwembad tijdelijk kunnen verhinderen.

9. ROKEN

Roken is niet toegestaan in de binnenruimtes van de villa. In de buitenruimtes van de villa kunnen gasten asbakken roken.

10. HUISDIEREN

Huisdieren zijn over het algemeen niet toegestaan, maar kunnen in overleg met Seminyak Villas-Bali worden geaccepteerd.

12. EVENEMENTEN EN FEESTEN

Het totale aantal gasten en genodigden in de villa mag niet meer bedragen dan 1,5 keer het aantal gasten dat in de bevestigingsbrief wordt vermeld zonder voorafgaande toestemming van Seminyak Villas-Bali.

Waar het totale aantal personen dat de villa bijwoont meer dan 1,5 keer het aantal vermelde gasten zal zijn, zijn de 'Event Guidelines' van Seminyak Villas-Bali van toepassing en zijn deze op aanvraag beschikbaar als u een functie of evenement overweegt.

12. UITVOERING VAN VILLA GASTEN

Het gedrag van de gasten van de villa mag het plezier van andere vakantiegangers of omwonenden niet hinderen. Muziek of ander geluid moet tussen 22.30 uur en 07.00 uur tot een minimum worden beperkt, vooral in de buitenruimtes.

Wanneer aanwezigheid van de politie of Banjar (lokale gemeenschap) vereist is, zijn de gasten verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes.

Seminyak Villas-Bali behoudt zich het recht voor om de boeking te beëindigen als er sprake is van een ernstige schending van de algemene voorwaarden, onmiddellijk en zonder restitutie.

13. SCHADE, BREUK OF VERLIES

Gasten zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de villa en de inventaris en zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele schade, breuken of verliezen.

Bali Villa Escapes Pty Ltd behoudt zich het recht voor om de boeking te beëindigen als er sprake is van ernstige en opzettelijke schade aan de villa of de inventaris, onmiddellijk en zonder restitutie.

14. Toegang tot Seminyak Villas-Bali

Seminyak Villas-Bali behoudt zich het recht voor om toegang te krijgen tot het terrein om dringende reparaties uit te voeren of om te reageren op klachten over het gedrag van gasten van de villa. Seminyak Villas-Bali zal voorafgaand aan dergelijke bezoeken proberen contact op te nemen met de gasten en waar mogelijk een geschikt tijdstip afspreken.

15. DRINGENDE REPARATIES

Waar de dringende reparaties het rustige genot van de villa aanzienlijk kunnen verstoren, zal Seminyak Villas-Bali in overleg met de villagasten een gelijkaardige of betere alternatieve villa regelen.

16. VILLA WORDT NIET BESCHIKBAAR

Mocht de geboekte Villa niet meer beschikbaar zijn omdat deze is verkocht, uit de verhuur is genomen, beschadigd is of aan renovatie onderhevig is, dan zal Seminyak Villas-Bali alles in het werk stellen om de gasten te verplaatsen naar een vergelijkbare of betere villa op een vergelijkbare locatie.

17. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annulering van de reservering leidt tot verbeurdverklaring van de aanbetaling.

De Saldobetaling wordt terugbetaald (minus bankkosten) als de annulering 30 dagen of meer voor de incheckdatum in het laagseizoen en hoogseizoen of 60 dagen of meer vóór de incheckdatum in het hoogseizoen is gedaan.

Annulering van de reservering minder dan 30 dagen voor de incheckdatum (laagseizoen en hoogseizoen), of minder dan 60 dagen voor de incheckdatum in het hoogseizoen, leidt tot verbeurdverklaring van de aanbetaling EN de saldobetaling.

18. REISVERZEKERING

We raden gasten ten zeerste aan om bij het boeken een uitgebreide reisverzekering af te sluiten ter dekking van letsel en ziekte (inclusief repatriëring), diefstal of verlies van bagage en persoonlijke spullen, of annulering van vluchten en accommodatie.

19. AANSPRAKELIJKHEID

Seminyak Villas-Bali is een marketingbedrijf dat geen accommodatiediensten aanbiedt in de villa's en geen reisbureau is. Het is aan de eigenaren van de villa's om accommodatie in de villa's aan de klant aan te bieden en het is aan de klant om dergelijke accommodatie in de villa te accepteren. De dienst van Seminyak Villas-Bali is om de Klant met de Eigenaars te verbinden, maar is evenmin bedoeld om accommodatiediensten, diensten van reisagenten of enige handeling aan te bieden die op enigerlei wijze kan worden opgevat als een handeling van een accommodatieverstrekker of een reis agent. Seminyak Villas-Bali is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen en / of nalaten van enige Eigenaar en / of accommodatie-services die aan de klant worden geleverd, noch voor reisbureau-services die door een derde aan de klant worden geleverd.

Seminyak Villas-Bali is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen buiten haar controle die de geplande bezetting van de gast kunnen verstoren, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, daden van overheidsinstanties, pandemieën, brand, stakingen, terrorisme, oorlog, slecht weer, overstromingen , verstoring of geluid afkomstig van buiten de villa's zoals privé- of openbare constructie, verkeer, dieren of buren. Onder deze omstandigheden zal Seminyak Villas-Bali geen restitutie bieden.

Seminyak Villas-Bali is niet aansprakelijk voor ongevallen of persoonlijk letsel die zich voordoen bij de villa. Gasten moeten redelijke zorg besteden aan hun eigen veiligheid.

Seminyak Villas-Bali aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van gasten die zich voordoen bij de villa.

Seminyak Villas-Bali aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van huurtijd als gevolg van vertragingen, annuleringen, immigratieproblemen of andere reisproblemen. Zie ook 'Natuurrampen'.

Seminyak Villas-Bali aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de interpretatie door de gast van de foto's en beschrijvingen van villa's op de Seminyak Villas-Bali-website of verstrekt door Seminyak Villas-Bali-medewerkers die te goeder trouw zijn verstrekt en bedoeld zijn om de betreffende villa nauwkeurig te beschrijven en af te beelden . Seminyak Villas-Bali aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een plotselinge storing van villaapparatuur, inclusief zwembadapparatuur, maar zal actie ondernemen om een dergelijke storing zo snel mogelijk na kennisgeving door de gast te verhelpen.

20. NATUURLIJKE RAMPEN

Gasten die naar Bali reizen maar hun aankomst wordt vertraagd door de sluiting van de luchthaven van Denpasar als gevolg van een natuurramp, zullen worden terugbetaald (minder toepasselijke bankkosten) voor de nachten van accommodatie die verloren zijn gegaan door hun vertraagde aankomst.

Gasten van wie de vluchten door hun luchtvaartmaatschappij zijn vertraagd als gevolg van een of andere natuurramp, in omstandigheden waarin de luchthaven van Denpasar open blijft, hebben geen recht op restitutie voor die nachten van accommodatie die verloren zijn gegaan door hun vertraagde aankomst.

Gasten van wie de vluchten door hun luchtvaartmaatschappij zijn geannuleerd vanwege een of andere natuurramp, hebben in omstandigheden waarin de luchthaven van Denpasar open blijft, het recht om hun boeking te verzetten onder voorbehoud van:

De boeking wordt verplaatst binnen 90 dagen na de oorspronkelijke boeking en niet in het hoogseizoen;

Dezelfde villa of een andere geschikte villa is beschikbaar; en

Indien de opnieuw geplande boeking wordt gemaakt binnen een andere seizoensperiode dan de oorspronkelijke boeking, worden de tarieven aangepast aan de tarieven van de seizoensperiode waarnaar de boeking wordt verplaatst.

21. ZES (6) MAANDEN PASPOORT GELDIGHEIDSVOORSCHRIFT

Alle buitenlanders die Indonesië binnenkomen, moeten een geldig paspoort hebben met een vervaldatum niet minder dan 6 maanden voorafgaand aan hun vertrekdatum uit Indonesië, anders is binnenkomst niet toegestaan.

22. Agentschap

Seminyak Villas-Bali treedt op als marketingagent voor en verkoopt verschillende vakantievilla's als agent namens tal van dienstverleners. Alle diensten die we aan u leveren, zijn het onderpand van die bureaurelatie. Onze verplichting aan u is om (en u geeft ons uitdrukkelijk toestemming om) namens u villaboekingen te maken en om relevante contracten tussen u en villa service providers te regelen. We zijn voorzichtig bij het selecteren van gerenommeerde dienstverleners, maar we zijn zelf geen aanbieder van villa-diensten en hebben geen controle over, of aansprakelijkheid voor, de diensten van derden. Alle boekingen worden namens u gemaakt onder de voorwaarden en bepalingen, inclusief vervoersvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen, opgelegd door deze dienstverleners. Op verzoek kunnen wij u kopieën van de desbetreffende voorwaarden van de dienstverlener bezorgen. Uw wettelijke rechten in verband met het verlenen van villadiensten zijn tegen de specifieke aanbieder en, behalve voor zover een probleem wordt veroorzaakt door schuld van onze kant, niet tegen ons. In het bijzonder, als om welke reden dan ook (met uitzondering van onze schuld) een villa-serviceprovider niet in staat is om de services te leveren waarvoor u een contract hebt afgesloten, zijn uw rechten tegen die provider en niet tegen ons.

23. VISUMBELEID VAN INDONESIË EN VERBLIJF

Gasten uit de meeste landen die op de internationale luchthaven Ngurah Rai aankomen, kunnen Indonesië zonder een visum binnenkomen en maximaal 30 dagen blijven (zie http://www.indonesia.travel/en/post/visa-free-for-169-countries-to-travel-to-indonesia). Gasten die over zee aankomen, moeten de specifieke visumvereisten controleren.

Gasten die langer dan 30 dagen op Bali willen verblijven, moeten bij aankomst op Ngurah Rai International Airport, Denpasar voor US$35 een visum bij aankomst (VoA) van Immigration verkrijgen, dat 30 dagen geldig is en eenmaal kan worden verlengd met nog eens 30 dagen dagen.

Klanten die via de website een villa-aanvraag hebben ingediend, stemmen ermee in om wekelijks een e-mail van Seminyak Villas-Bali te ontvangen over villa-specials en villa-nieuws. Als ze geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, kunnen ze zich afmelden en worden van de lijst gehaald.

HOUD ER REKENING MEE DAT:

1) De exacte voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaalde villa kunnen variëren.

2) Gasten MOETEN verwijzen naar en vertrouwen op de exacte Algemene voorwaarden die vermeld staan in de Seminyak Villas-Bali Bevestigingsbrief die gasten ontvangen voordat ze hun boeking bevestigen.